Online Casino

Tỷ giá USD/VND

E-mail Print PDF
Tỷ giá USD/VND

Lúc: 10h20 ngày 02/08/2012

Loại giao dịch
Mua Bán
Giao ngay
21,100

21,170

Kỳ hạn
01 tuần

21,119

21,191

02 tuần
21,137

21,210

01 tháng

21,184

21,262

02 tháng
21,248

21,332

03 tháng
21,324 21,422
06 tháng
21,533 21,657
09 tháng
21,733 21,869
01 năm

21,870

22,136

Tỷ giá bình quân LNH: 20,828 Tỷ giá trần: 21,036 Tỷ giá sàn: 20,620

Tăng/giảm so với ngày hôm trước:  0 đồng
Ghi chú: Các tỷ giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong ngày.
 

Tỷ giá hối đoái

Hỗ trợ


acb.kinhdoanhngoaite01

acb.kinhdoanhngoaite02